Johnn Hardang

Bibeltimer med Johnn R. Hardang

(Daglig leder / Radio og TV pastor –  PeSju )

TITELBOG / DIVFOFATTERALBUM / KILDEÅRTID
Bønnens hemmelighed Kap. 4,2-6 KolossenserbrevetJohnn HardangNyt Livs Familietræf 2008200846:29
Menighedens hemmelighed Kap. 1,1-14KolossenserbrevetJohnn HardangNyt Livs Familietræf 2008200855:28
Forsoningens hemmelighed Kap. 1,15-23KolossenserbrevetJohnn HardangNyt Livs Familietræf 200820081:06:15
Evangeliets hemmelighed Kap. 1,24-2,8KolossenserbrevetJohnn HardangNyt Livs Familietræf 2008200853:52
Korsets hemmelighed Kap. 2,9-23KolossenserbrevetJohnn HardangNyt Livs Familietræf 2008200857:14
Helliggørelsens hemmelighed Kap. 3,1-4,1KolossenserbrevetJohnn HardangNyt Livs Familietræf 2008200853:14
Tjenestens hemmelighed Kap. 4,7-18KolossenserbrevetJohnn HardangNyt Livs Familietræf 200820081:01:59
Jesu salmebok salme 116Salmernes BogJohnn HardangKarmøy Bedehus200941:37
Jesu salmebok Salme 8Salmernes BogJohnn HardangKarmøy Bedehus200939:55
Jesu salmebok Salme 25Salmernes BogJohnn HardangKarmøy Bedehus200944:26
Jesu salmebok Salme 23 & 84Salmernes BogJohnn HardangKarmøy Bedehus200944:16
Abraham 1 1.Mos.12,1-4 Lydighed mod kaldet1 MosebogJohnn HardangKredsweekend Birkedal200957.26
Abraham 2 1.Mos.12,4-8 Evighedsvandrer og hverdagsmenneske1 MosebogJohnn HardangKredsweekend Birkedal200956.32
Abraham 3 1.Mos.22,1-19 Smerternes vej 1 MosebogJohnn HardangKredsweekend Birkedal200901-05-33
Bjergprædiken - 1 -Et liv i glædeMattæusevangeliet kap 5Johnn HardangNyt Livs Bibellejr 2015201550:46
Bjergprædiken - 2 -Lys og saltMattæusevangeliet kap 5Johnn HardangNyt Livs Bibellejr 2015201552:10
Bjergprædiken - 3 -Religiøs eller kristen?Mattæusevangeliet kap 5Johnn HardangNyt Livs Bibellejr 2015201558:13
Bjergprædiken - 4 -Fra bønnens verdenMattæusevangeliet kap 5Johnn HardangNyt Livs Bibellejr 2015201553:27
Bjergprædiken - 5 -Søg først Guds rigeMattæusevangeliet kap 5Johnn HardangNyt Livs Bibellejr 2015201559:26
Bjergprædiken - 6 -På sikker grundMattæusevangeliet kap 5Johnn HardangNyt Livs Bibellejr 2015201545:58